Vedtægter og GF

Feriebyens vedtægter godkendt d. 19-03-2022.

Download som PDF-fil.

>>>>>>>>>>

Fuldmagt til generalforsam-lingen kan downloades her som PDF-fil

>>>>>>>>

Tidligere års referater fra Generalforsamlinger og årsregnskaber (Årsredovisning) kan downloades på nedenstående links:

Referat fra Generalforsamlinger

Årsregnskaber