Arbejdsweekend

vi har haft arbejdsweekend den 15 og 16 Oktober 2022, hvor 19 var tilmeldt, der var dog lidt sygdom der forhindrede alle i at dukke op, men der blev lavet lidt alligevel, bla.

Spulet drænrør i kældrene, så vandet der kommer under grunden kan ledes væk.

Trapper blev fejet, vasket og fjernet spindelvæv, det blev fejet og støvsuget i kældrene.

Pærer i opgange, kældre og udeareal blev kontrolleret og defekte skiftet.

Fejet kælderskakte for nedfaldne blade der ellers vil stoppe afløb og give oversvømmelse i kældrene.

Fejet Parkeringspladser

Kørt affald til genbrugsstationen

Sat dørpumpe på branddør i 2 e

Klippet buske ned om tørrestativet ved 2 b da det var vokset sig så stort at der kun var 4 m2 at tørre på, og så blev ristene og afvandings vejene renset for blade, og fejet blade væk foran opgange.

Malet et vaskerum i blok 8 og et hegn.

Flyttet inventar fra det vandskadede rum i 4 a til 4 b, og flyttet pavillioner til blok 6

vi sluttede lørdag af med at have fællesspisning i fælleshuset, hvor der blev grillet lidt lækkerier og formanden havde sørget for at lave salat, kartoffelsalat og tilbehør.

så alt i alt en god arbejdsweekend, og husk man må altid lave noget hvis man får lyst…..