Nyt fra Haveudvalget

Her vil der komme nyheder fra Haveudvalget.

Haveudvalget består af: Mads Gundersen, og Tommy Trans, og er os der står for at samarbejde mellem andelshaverne, bestyrelsen og gartneren.

31 marts 2024

Blomstene ud af hi

Blomsterne vi fik fra Rydöbruk i efteråret, er nu kommet ud af deres vinterhi fra fælleshuset, og står nu ved siden af fælleshuset, på jordstykket bag garagerne, de er sat på jorden i bakker og potter, og har fået vand, og bliver vandet et par gange inden de skal plantes på arbejdsweekenden, bemærk venligst de ikke må fjernes …

29 marts 2024

Som skrevet tidligere, har vi haft problemer med vand ved garagerne for enden af blok 8, og efter en del møder med Kommunen, AJ som ejer grunden bag os, Gartner , bestyrelse osv. så er der nu kommet styr på det og 1 etape der omfatter vores grund er nu udbedret, tilbage er så AJ der skal reparere digerne, og det har medført en større skovning rundt om feriebyen i skoven, så bemærk venligst at stierne pt ikke er så farbare og at der skoves og graves kraftigt. Men vi fik gravet dræn ned bag garagen, så vandet nu kan ende i afløbet istedet for under asfalten på p pladsen og fra garargen og ned under jorden og ud ved kælderen i blok 8. der er stadig træer der skal fældes på vores grund, og for at begrænse vores udgifter får dem der fjerner træerne lov at beholde træet, det holder vores udgifter nede på et minimum, og de næste træer der skal ned er dem der står ved p pladsen på nedeste del ved blok 8, da de nu ødelægger selve p pladsen og vil blive en meget anseelig udgift, hvis de fortsat får lov at gro ud under asfalten. vi er klar over at det stadig kan se lidt voldsomt ud, men det er den pris vi må betale for den svigtende vedligeholdelse gennem en del år, og vi må så glæde os over at der nu er styr på det, og det udbedres, og får lov at vokse op igen på betryggende måde.

vi har også fået suget alt gruset op på vejene i bebyggelsen.

Dræn og påske

Vi havde skærtorsdag genindvielse af de renoverede gynger, samt lidt kaffe hygge ved den røde cafe på legepladsen, og det benyttede mange sig af og kom forbi, og snakkede med nye og gamle beboere, og det var rigtigt hyggeligt , Kim havde købt Træstammer, og så lavede vi kaffe, nogle havde lidt sødt med til børn og voksne. Så gyngerne blev godkendt af både voksne og børn, så mange tak til alle jer der mødte op…

23 marts 2024

Gynger og blomster

Nu er gyngerne blevet blevet renoveret af Kim og de er igen tilbage , og nu sikre at bruge igen, så derfor genindvier vi gyngerne Skærtorsdag kl 14, med lidt kaffe og Træstammer i cafeen ved 2F , så kom forbi og vær med, og få en snak med de andre der er i feriebyen …Blomster
De blomster som vores gartner fik i Rydöbruk fra gartneren der, der har overvintret , kan nu blive plantet ud, så vil du hjælpe med dette så giv Tommy besked på +45 20912752 eller mail hjemmesiden@hylteferieby.dk
eller kom forbi 2F lejl 21 (jeg er her hele påsken) så de kan blive plantet , også hvis du har forslag til det.

15 marts 2024

OBS. Vedr. Parkering

Husk det kun er tilladt at parkere på P Pladserne og ikke inde i området, og det er IKKE tilladt at køre/parkere på græsset

11 marts 2023

Der er i dag påbegyndt en etape med ar få drænet området bag garagerne ved blok 8, som i længere tid har haft problemer med vand, der trækker fra diget på AJ’s grund der ligger over garagerne,

Det sker i samarbejde med AJ så vores udgifter bliver minimeret, da vi benytter den samme entreprenør som AJ, og derfor ikke skal betale for at få maskiner frem til stedet, men benytter dem da AJ skal vedligeholde dige og dræn.

Problemerne har været der i en del år, men man har ikke helt kunne placere årsagen, samt finde ud af hvem der var ejer af grundene, men med hjælp fra vores fantastiske gartner og hans kontakter til kommunen, og AJ så det nu lykkedes,

Og at vi så samtidig kan få en god aftale for at udbedre en del af problemerne, er jo godt.

På AJ’s grund skal digerne repareres, vandløbene der går til de 2 Galve (brønde) som er Dagsvattenledningen (afløbs kloakledningen  ) der ejes af Hylte Kommune, vil blive renset op for buske og træer, så vandet kan flyde frit i dem.

På vores grund bliver der gravet jord af for enden af garagerne, der lægges fiberdug, og der lægges sten og en drænrist og der lægges rør til den eksisterende kloakledning der er bag garagen, det skal forhindre at vandet trækker ud under asfalten og laver jordfaldshul på p pladsen, bag garagen graves der jord af og renses op så vandet ikke vil danne en sø som vi har haft der de sidste 6 mdr.

Foran blok 2 fjernes de 2 træer der er vokset ned i kloakken ved 2 A og 2 F, og det dobbelte træ på højen der er ved at vælte mellem blok 2 og 6, da dette så kan gøres uden at lave skade på bygninger o.a. , det er ærgerligt de må fældes, men der er søgt efter andre løsninger, men de er desværre ikke mulige, og ødelæggelserne vil være ret bekostelige.

3 Marts 2024

Så er foråret igang, og der er taget endnu en etape i at, få klippet buske ned, og rettet til.
siden efteråret har vi brugt lidt tid på at regulere buske og træer, der har forhindret vand i at flytte sig rette steder hen, og der har været en del udfordringer der har krævet en ekstra indsats fra Bla. Gartneren, som har været en kæmpe hjælp, via hans kontakter i det lokale.
og i sidste uge var haveudvalg og gartner så i gang ved blokkene, for at, klippe de buske ned der blomstrer sent, samt de uønskede buske der skal forhindres i at vokse op igen (taks).
det blev til intet mindre end 7 trailer fulde den ene dag, og så nogle stykker mere fredag, så nu vi klar til foråret kan begynde.
se på billederne her under …

og så har vi brug for hjælp til at få plantet de planter ud der står i fælleshuset og har overvintret der, samt forslag til placering …
dog bliver de lyng der var med sat ved garagen mellem fælleshuset og blok 2, da det ikke er kønt med de lange pinde der har flagret der.
så har du lyst til at hjælpe og forslag, så kontakt Mads Gundersen eller Tommy fra haveudvalget personligt, tlf eller mail hjemmesiden@hylteferieby.dk

Biodiversitetsområdet

Vi (haveudvalget med hjælp fra Gartneren Kent) har nu fået lavet en aftale med Hylte Kommune om, at have nytteret over  Biodiversitetsområdet bag ved blok 2, aftalen skal dog først godkendes af bestyrelsen på et møde.

Men hvad vil det betyde for feriebyen ?? og hvorfor er det vigtigt?

Hvis vi starter med det sidste, så har vi i gennem en del år, klippet græsset bag blok 2,  og kontaktet kommunen når der væltede træer i hegnet ud mod Ljunggatan og Stenhuggeregatan ,

Men vi har ikke selv måtte beskære træerne der var til fare for at vælte, og kommunen  har begrænsede midler, så alt har taget meget lang tid  at få ordnet. Samt de har ikke ønsket at klippe græs der.

Så reelt har det kostet os en time hver anden uge at klippe, og reelt har vi ikke måtte klippe det.

Så da vi sommeren 2023  stoppede med at klippe det og lægge det til Biodiversitets område, fandt vi ud af det slet ikke var  Feriebyens grund.

Med en nytteret som vi nu får af Kommunen, så må vi  klippe, beskære, fælde og plante, det vil sige træer og buske der er i risiko for at falde, tabe grene, være til gene, dem må vi tage væk, men vi skal lade det ligge på området, så det bliver til et naturligt hegn, insektbo, skjul for dyr  og lign, vi må i efteråret fælde græsset på området, så de blomster osv. Der er i vokser op igen, og bliver til gavn for bestøvere. 

Vi må plante frugt træer på græsplænen, så vi også den vej giver  næring til dyrelivet, og os selv , vi må sætte frugt buske der også.

Men hvad vil det så koste feriebyen ???

Ikke spor !

Det der skal såes og plantes  det må vi beboere tage med, så vi kan præge området,  så alle der har blomsterfrø  til vild natur, frugt træer, osv. Kontakt Haveudvalget, så finder vi ud af hvordan det skal bruges.

Det er så meningen at vi kan klippe  græsset til efterårets arbejdsweekend (os beboere)  og  hen over året  vil vi så bygge insektboer af stammer der ligger der , så har du ideer  og lyst  til at lege med, så kontakt haveudvalget.

Men hvad får vi ellers ud af det?

Vi får et godt forhold til kommunen, samt kommunens første Biodiversitetsområde , og det er positivt for feriebyen.

opdateret 9 Januar 2024

Vi har idag taget gyngerne ned for vinteren, så akslerne kan blive renoveret, det var blevet så tynde at de var ved at knække, og derfor var det af sikkerhedsmæssige årsager, nødvendigt at tage dem ned. De sættes op igen i løbet af foråret, når kim har fikset dem.

Kim har nu fået akslerne renoveret så de er klar til at komme op når foråret kommer , nyd det smukke arbejde her under ;

Uventede julegaver

12 December 2023

Vores gode gartner har i dag modtaget en del blomster, lyng, stauder fra Språngbron trädgård, fra Rydöbruk, som er ved at lukke for at gå på pension, så vores Gartrnerpar tænkte straks på os og spurgte om ikke vi kunne bruge det. og det kan vi jo sagtens, så nu står det i Fælleshuset til det kan sættes ud. Tak for den gave til Bertil, Lissi og Kent

8. September 2023:

en opfordring fra Haveudvalg og bestyrelse

Vi vil opfordre til at når man ønsker at lave noget havearbejde at man snakker med haveudvalget og gartneren om hvad man vil lave, og så følger den vejledning man så får , og når man er færdig så rydder man op efter sig.

Nogen har sat en ny sansegynge op hvilket er super dejligt , men vi har nu konstateret at de gamle gynger ikke var lagt op ved den fælles garage nr 1. men var lagt ved de gamle fodbold mål. det betyder at andre så skal fjerne dem, og det er ikke ok.

og så må der ikke henstilles storskrald på området, senest har dette køleskab indfundet sig på p pladsen , i stedet for at indfinde sig på Borabo genbrugsstation hvor det hører til.

det betyder at vi andre skal til at fjerne det , og så kommer vi til at bruge tid på det til arbejdsweekenden, hvor vi har rigeligt med opgaver.

Overraskelse til Arbejdsweekenden

Til arbejdsweekenden kan vi godt bruge nogle der er gode til havearbejde, Gartneren og Fruen kommer også begge dage… og efter middagen lørdag aften er der en lille “overraskelse” til dem der kommer, så skynd jer at tilmelde jer

Hvorfor skal der skæres ned nu ??

Der er nogle der spørger om hvorfor der skal skæres ned nu?

og det skal det hvis vi skal have det til at nå og vokse op inden næste sommer.

jamen hvorfor skal det så skæres så langt ned?

det er nødvendigt , da det ikke har været passet korrekt i mange år, og fordi hække og buske har godt af en nedskæring ca. hver 10 år, og her under vil vi lægge nogle billeder op med forklaringerne, samt nogle rigtigt og forkert billeder.

Sådan er hækken vokset op på 4 uger, ca 60 cm , klippede vi den i oktober ville den ikke være 60 cm før til juli 24
Sådan ser hækken ud foran blokkene
Og sådan ser den ud inde i , så hvis man klippede den ind bag stenene og 20 cm ned, ville man have de her pinde stående, når de klippes helt ned vil der komme grønt fra bunden og man kan istedet lave, med rette klipning en tæt og sund hæk
Sådan ser her ud flere steder, en død busk, fordi den står under et træ, og med mange store vandsugende buske omkring den, den døde busk fjernes, de store buske klippes ned og der hvor forskellige er vokset sammen, fjernes den der står forkert.
Den lille busk kvæles af den store , og den store får et hul, fordi den lille er vokset ind i den , og her fjerner man den lille , da den ikke har det godt, og man klipper den store ned så den kan vokse korrekt op igen og blive stærk.
Her har de fået lov at vokse sig høje og tynde, det er ikke sundt, og derfor vil de også blive klippet ned og få lov at vokse op og blive sunde igen.

Lidt rigtigt og forkert

Gartneren vil komme Lørdag den 23 september til arbejdsweekenden, og så kan vi få ordet haven under kyndig vejledning , og også snakke om hvad der skal ske med de fælles arealer vi har sammen.

Men hav lidt tålmodighed og forståelse for hvorfor haven får en større tur nu, og den er vokset op igen næste sommer hvis det gøres nu, istedet for til efteråret…

Velkommen til vores nye gartner

Hej, mitt namn är Kent och jobbar på Feriebyn som Trädgårdsmästare, sedan i April 2023. Min firma heter Rubenssonsservice, har haft firman i 5 år. Jag har tagit Motorsågskurs och även skaffat Motorsåg.  . Jag har investerat i alla redskap som behövs för att kunna ta hand om Feriebyn,

Jag gilla att jobba utomhus med Trädgårdsskötsel och har under åren skaffat mig mycket kunskap om olika trädslag.

Tidigare har jag jobbat inom Hylte Kommun, i 16 år som parkarbetare där jag har tagit hand om allt inom kommunens alla olika jobb.

Häckklippning,trimning, gräsklippning, trädfällning, mm mm.listan kan göras mycket längre.

Mitt mål med Feriebyn är att ni ska ha det finaste ställe att ha semester på.

Jag kommer jobba vissa dagar och kommer att göra allt som finns för att ni ska trivas.

Lissi som är min Fru och tolk kommer finnas där många gånger för att hjälpa mej men även  översätta vissa ord😅.

På min fritid är jag ute och sjunger en Elvisshow så som jag tolkar hans låtar som han sjöng, fast på mitt sätt, och det vore Underbart att få göra en Elvisshow på Feriebyn.

Lissi och jag tillverkar våra egna Elvisdräkter, och Lissi har gjort ca 22 dräkter, och inte bara till mej.

Vi har även en Brodyr verksamhet, där vi broderar namn på handdukar.

Vid er samlingslokal sitter en affich på vilka färger det går att välja på, om ni vill beställa personliga handukar pris, rubenssonsservice@hotmail.com

Lizzy s Design .

Hoppas på mycket fint samarbete MVH Lissi & Kent

Ny gartner og Biodiversitet.

Som I ved, så er der kommet ny gartner, fordi den tidligere
gartner var for dyr og for dårlig.

.

Det betyder, at vores hække og buske vil blive beskåret kraftigt hen over sommeren og efteråret. Vi har været på gåtur i området og kigget i hækkene og buskene og konstateret, at der ikke var en eneste fuglerede i hele området, og det er et tegn på at buskene og hækkene er blevet for lange i deres grene, og derfor ikke bliver tætte, så I skal ikke blive forskrækkede, når han går i gang med at beskære, flytte samt fjerne buske og hække. Vi vil hjælpe til i det omfang det er muligt.

.

Vi vil også lave et biodiversitetsområde bag blok 2 (se
billede), hvor der er bliver plantet frugttræer og sået
forskellige blomster, som kan tiltrække insekter, bier og
sommerfugle, der så kan bestøve buske og frugttræer. Hvis du
har nogle små æbletræer, pæretræer, blomme- eller
kirsebærtræer eller bærbuske, så modtager vi dem gerne, så vi
kan reducere vores omkostninger, men ellers er vi nogle, der
af egen lomme betaler for “overskuds” træer for at holde det
“grønt” samt køber frøblandinger til at så på plænen (når
vejret skifter ).

Vi vil også prøve at fjerne den gamle boldbane og lave en
petanquebane samt sætte bærbuske rundt om. Vi er allerede i
gang med at fjerne resterne af målene og hegnene, og så må vi
se hvor langt vi når, vi kan godt bruge flere frivillige hænder
til det.
Der bliver også kigget på de forskellige opholdspladser, så vi
kan få gang i de grill- og bordområder, der er i bebyggelsen,
og også her er der brug for nogle hænder, så vi kan få skabt en
bedre hyggestemning i feriebyen.
Så hvis du har ideer eller lyst til at give en hånd, så fang en af
os, som er Mads Gundersen 10A, eller
Tommy Trans 2F eller på mail hjemmesiden@hylteferieby.dk

Dette website benytter Cookies, ved at godkende dette, accepterer du vor privatlivspolitik, og accepterer vore GDPR regler   Privatlivspolitik / GDPR