Sidste Nyt fra Bestyrelsen

Her vil sidste nyhedsbrev og andre nyheder stå

Ladestandere

13-2-2023

Ladestanderne er nu i drift begge 2

app til at lade med kan hentes i Apple app store eller google play , eller eon ladebrik kan benyttes

NYHEDSBREV

BRF Hylte Ferieby
Ljunggatan 2-10
314 33 Hyltebruk

December 2022

Hilsen fra bestyrelsen:

Dette bliver en vinter og god jul hilsen.
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i juni afholdt
møder på Zoom og Meet, dette for at minimere vores
kørselsudgifter, men også vores brug af tid, der spares
meget på køretiden.


Nye Andelshavere :

Vi kan sige god dag til:
Klaus Storbank
Thomas Larsen
Dagmara
Peter Thorslund
Helen F S Christiansen
Katja S Rasmussen


Hjemmesiden:

Der er under ”Bestyrelsen” oprettet 2 underpunkter:

Sidste nyt fra bestyrelsen: Her vil man kunne finde
nyhedsbrevene og hvad som ellers der af er nye tiltag

Referater fra bestyrelsesmøde: som fremadrettet
vil indeholde, referat fra bestyrelsesmøder, disse
vil være ”renset” for personsager

Salg af lejlighed:

Kontakt Tommy de kan sætte den på
hjemmesiden.

Vores naboer:

De ukrainske flygtninge er fraflyttet og nye beboer er tilkommet.


Stort og småt:

El-laderene er nu opsat på væggen ved fælleshuset på
den store parkering, det koster 5,00 kr pr kWh, det håber vi fremadrettet er nok til at dække udgifterne med
laderne, ellers må vi sætte beløbet op, så det ikke ligger
foreningen til last. Jeg ved ikke hvordan man lader, men
det tænke jeg, at jer som har behovet er helt inde i.(det sker med Eon’s app)


For så vidt angår etableringen af fiber fra IP-Only, er der sket det, at de har hævet prisen på etablering til 200.000 fra de 50.000, som blev vedtaget på generalforsamlingen, dette gør at projektet er sat på pause, og vi forsøger at finde en løsning, der er til glæde for alle.

Der er dog den hage ved det, at vores nuværende tv-pakke er
opsagt pr. 31/12-22, så efter den dato vil der ikke længere være tv signal fra satellitten, vi håber, at vores antenne på taget stadig fungere, så tvét ikke bliver helt
”dødt”. De sidst udsendte adviser er således uden opkrævning af TV-Pakken.


Vi oplever et forholdsvis stort forbrug af vand i enkelte
blokke, vi beder jer i den forbindelse efterse jeres toiletter samt vandhaner, måske er der nogle der drypper/løber, det er en stor post på budgettet.
Vi har netop udsendt varsling omkring forhøjelse af boligafgiften, denne forhøjelse er som skrevet på 12 %, vi håber, at dette er nok, så vi ikke behøver at komme med yderligere stigninger, men det fordre, at vi alle tænker os om og spare, hvor vi kan, på vores fælles udgifter.


I disse dage er vi ved at ændre vores gartner kontrakt med en ny udbyder, dette gøres også med det for øje, at vi kan spare på disse udgifter.


Det opleves, at flere af dørene i de forskellige kældre ikke er lukket ud til opgangen, dette må i gerne huske, da det jo er branddøre og nogle lukker ikke selv, da det er gamle og slidte dørpumper.
Hoveddøren har også flere steder nogle slappe pumper, så de lukker heller ikke selv i den kolde tid, så husk også at lukke dem, så vi ikke får ubudne gæster, her tænkes både på de 2 benede og de 4 benede.


Bestyrelsen har besluttet at sætte ind overfor den udlejning der foregår af udlejning uden forudgående ansøgning og godkendelse heraf. De implicerede vil blive kontaktet.

Kælderrum:

Formanden er blevet bekendt med, at der er flere
bostadsretshavere, der ud over det til lejligheden hørende kælderrum også disponere over større rum, hvor der er mulighed for tilkobling til elstik, så man der kan have fryser/køleskab eller andre energislugere sat til, dette
mener jeg og andre fra bestyrelsen ikke er ok, især ikke som tiderne og priserne er for el, hvorfor vi venligst beder jer kontakte ut. for at leje disse på legal vis, bestyrelsen har drøftet dette og der var bred enighed om at,
et ekstra kælderrum kunne man sagtens have, det koster blot det samme som en garage. Der hvor bestyrelsen er vidende omkring det, har man fået eller vil i den nærmeste fremtid modtage brev herom, dette gøres for, at der ikke skal være uligheder mellem andelshaverne.


Affald:

Dette punkt er uheldigvis stadig aktuelt 😉
Koden er 1433. denne bedes i ligeledes give til eventuelle lejere, da vi gentagne gange har oplevet, at affald står ved siden af containeren, hvis vi alle husker på dette, vil vi ikke invitere ubudne gæster til at komme til vores container.


Arbejdsweekend:

Vi afholdte en arbejdsweekend i begyndelsen af oktober, denne lå noget sent, og måske derfor var deltagelsen noget sparsom, men vi fik da ordnet nogle ting, og havde en hyggelig aften efterfølgende.
Der søges stadig 1 eller 2 som i fremtiden har lyst til at stå for forplejningen.

se også her på hjemmesiden et referat fra arbejdsweekenden.


Årets afslutning :

Jeg har hørt, at der som tidligere, vil være hygge og
samvær ved ”den røde café” ved blok 2F, der i disse dage vist bliver pyntet til jul.
Alle ønskes en god jul et godt nytår

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Varsling

Brf. Hylte Ferieby
v/formand Gitte V. Larsen


Den 18. december 2022


Til alle bostadsrättshavere:


Boligafgiften forhøjes pr. 1.april 2023
Med den stigende inflation, stigende rente og generelle prisøgninger i samfundet,
er det desværre nødvendigt at forhøje vores boligafgift med 12 %, vi i bestyrelsen håber, at denne prisstigning er nok til at holde vores forening fra et underskud i 2023.
Som eksempel kan nævnes, at renten er steget med ca. 3 % og der forventes
yderligere rentestigninger, vores affald stiger med 11 %, vandet med 6 %, el
ved alle, at det er stigende, og vores fjernvarme har vi ikke fået den eksakte
stigning på endnu, men det forventes at være i samme kategori som vandet.
Vores administrator har foreslået denne forhøjelse på de 12 %, efter de har udarbejdet budget for 2023.
lejlighedstype afgift i dag afgift fra 1.april 2023
1.værelses 1.619 til skr 1.814 skr
2 værelses 2.133 til skr 2.389 skr
3 værelses 2.725 til skr. 3.052 skr
Boligafgiften omfatter månedsafgift samt varme og vandforbrug.
Garagelejen (selvstændigt lejemål) stiger ligeledes med 12 %, så garagelejen
fremadrettet vil være 84,00 skr. pr måned.
De nye afgifter vil fremgå af de adviser, som Ludvig & Co udsender i april måned
2023.
Hvis man betaler via autogiro, er det vigtigt, at der på bankkontoen er dækning
for det nye beløb d. 31/3 2023 – ellers bliver betalingen afvist.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Gitte V. Larsen