Sidste Nyt fra Bestyrelsen

Her vil sidste nyhedsbrev og andre nyheder stå.

Affald i Containeren

Vi er desværre nødt til igen at indskærpe at man IKKE må stille sit affald foran containeren, man har pligt til at oplyse sine lejere dette også. og så en bøn … smid ikke poserne lige inden for luge, men smid dem ind bagerst i containeren, som man kan se på billedet er der fyldt op forrest, men der er tomt bag ved, og det er lidt uhensigtsmæssigt, at man skal flytte andres poser for selv komme af med sin egen.

Snerydning

4 januar 2024

vedr. Snerydning, så må vi desværre begrænse udgifterne, i forhold til antal beboere der opholder sig i feriebyen, og da der pt. ikke er så mange i feriebyen, så kører vi med anbefalingerne der stilles til snerydning for området.

Det vil sige, at foran opgangene køres der1 bane af 1.2 m hvor der ryddes sne når, der er over 7.5 cm snefald, og der gruses foran blokkene, der ryddes ikke mellem blokkene på stierne, så ryddes brandvejen og gruses, der ryddes sti til containeren og postkasserne og gruses.

ved kraftige snefald vil der når de er ovre tilkaldes en større maskine som så rydder den store P plads og kørevejene i feriebyen, det vil dog først ske når der ikke falder mere sne.

vi opfordrer beboerne til at selv feje sne væk i vindfang når de går ud alligevel, da dette ellers ikke vil blive gjort, med mindre det spærrer døren,  dog bliver der smidt lidt salt når der er is.  

Vigtigt om Avir modtaget i dag

8 december 2023

Hej alle

Vi har opdaget Ludvig & Co har udsendt Avi. for 1 kvartal disse skal ikke betales, der kommer ca. 14 dage før årsskiftet Avi. fra Nabo 

Vi beklager dette besvær for jer, men bestyrelsen vil ønske jer en god jul samt et godt nytår 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Hylteferieby

Nyhedsbrev

29 November 2023

Hilsen fra bestyrelsen

Vi tager snart hul på et nyt år, og 1 januar begynder vores nye administrator, og vi ser meget frem til samarbejdet med NABO, de byder på nye tiltag for andelshaverne, og dette kommer vi til at melde ud når de nye portaler er oppe og kører vi har fået en opstart gruppe der skal hjælpe bestyrelsen så overgangen bare kører.
Mere info følger.

Nye andelshavere

Siden sidste nyhedsbrev er der blevet solgt 3 lejligheder, og vi siger velkommen til:   Vi arbejer på at få GDPR lovgivningen på plads, men vi ved der arbejdes hårdt på dette, og det snart er klar.

Nøgler /Låsesystem

Vi har lige konstateret at der er blevet lavet ekstra Hovednøgler til vores forening, og da vi skiftede sidst i 2009/10 blev der lavet 3 hovednøgler, onsdag 03-11-2023 blev der inddraget en extra hovednøgle så vi er oppe på 4 stk. nu, og vi ved ikke om der er flere, og da vort system ikke er beskyttet mere, er dette meget utrygt da forsikringen, jo ikke dækker ved indbrud, hvis der ikke er synlige tegn på indbrud. Så bestyrelsen påtænker at udskifte vort låsesystem, og vi regner med det bliver en omkostning ca. 1600,00 DKK pr. lejlighed .

Skader/kloakker

Vi har haft nogle skader med afløb/vand og nogle faldstammer der er rustet op, andre hvor det er sjusk, og hver gang er store omkostninger med dette både for andelshaver og foreningen, da skaderne løber op i 200.000/300.000 og foreningen har en selvrisiko på 70.000 hver gang, så vær opmærksom hvis der kommer vand på gulvet og kontakt bestyrelsen med det samme, så vi måske kan begrænse skaden eller undgå den. Husk at rense jeres gulvafløb der kan sidde en del rust i samt sæberester.
og husk at tegne en Bostadsrättsforsikring, så i ikke pludselig står ed en stor regning for at udbedre skader der ikke er i gulv/væg, for det er det eneste der er dækket af foreningen.
Når i vasker tøj skal i tænke på at det er blødt vand vi har, så spar på vaskepulver da sæberester stopper afløbet.

Vand

Vi har fået meget regnvand i okt./nov. måned, dette har givet nogle problemer rundt omkring. Pumperne i kældrene kører på højtryk for at holde vandet væk. Ved blok 8-10 står der brønde og diger i skoven der ikke er vedligeholdt længe, og dette indebærer at carporte stod under vand. Diget ved brønden er undermineret og skal repareres da vandet stod op gennem asfalten, så pas på! da der kan komme hul i asfalten, da vandet har undermineret området. Bestyrelsen undersøger området for skader.

Formanden har ordet

Jeg konstaterer at vi i vores forening har en tendens til at kalde hinanden ved øgenavne, jeg hørte vi havde en “Wagner gruppe” dette er ikke i bostadsrâttens ånd, og jeg må bede dem der bor i foreningen om at læse lidt op på lovstof om at bo i foreningen, da det kan have store konsekvenser for dig som Bostadsrätshaver, og jeg ser gerne at det stopper samt alle hjælper med at skabe et godt og hyggeligt miljø i foreningen.

Udvendig veligehold

Bostadsrättshavere må ikke lave noget om udvendig, uden at spørge bestyrelsen. alt udvendig vedligehold står bestyrelsen for, er der ønsker til at forbedre noget så spørg bestyrelsen. Der må gerne males brædder på altanen 1 sal og trappe ned til græsset samt plankeværk., maling kan fåes ved bestyrelsen.

  Kommende arrangementer i 2024  

Arbejdsweekend D.20-21.04 2024
Generalforsamling D.25.05.2024

Velkommen til Nabo

24 November 2023

vi vil gerne byde velkommen til Nabo som er vores nye administrator, her under kan du se deres Informationsbrev, samt en dansk oversættelse.

Informationsark til foreningens medlemmer

Hos Nabo har vi fået lov til ar blive Hylteferieby’s nye administrator . Det betyder, at vi hjælper foreningen med medlems- og lejlighedsadministrationen, og det er fra os, at du vil modtage dine indbetalingskort . Dette medfører nogle ændringer for jer som medlemmer/lejere og nedenfor er vigtig information inden overgangen.

Første Regning:

•Den første regning sendes med posten til din postkasse.

• Der vil være en ny bankgiro, som gebyret skal betales til – den nye bankgiro findes på din regning

• Sedlerne fra Nabo sendes altid i begyndelsen af måneden, men i tilfælde af overgang kan dette være lidt senere end normalt, men der er ingen grund til bekymring, Der tillægges ingen rykkergebyrer

• Du modtager sammen med den første faktura et informationsark om, hvordan du f.eks. ændrer meddelelsesmetoden for fremtidige fakturaer. Hvis du ønsker e-fakturaer, direkte debiteringer osv.

• Hvis du tilfældigvis betaler den første regning til den gamle bankgiro, kan du indsende et kontoudtog over betalingen. Den nemmeste måde er at oprette en sag med kontoudtoget.

Sådan Logger ind på Nabo.se :

• Når din første regning er sendt ud, kan du logge ind på nabo.se med dit svenske/konstruerede personnummer og bank-id

• Under indstillinger i portalen kan du indtaste en e-mail adresse for at modtage meddelelser, når tavlen sender oplysninger. Vi anbefaler, at du indtaster din e-mailadresse, første gang du logger ind

• På hjemmesiden vil du kunne se alle regningerne, hvis du ikke har adgang til din fysiske postkasse.

• Hvis du ikke kan logge ind med dit bank-id i portalen, er der loginoplysninger på regningen for at kunne ændre meddelelsesmetoden

Kontaktoplysninger til Nabo:

• Den nemmeste måde at oprette en sag på er via medlemssiden, når du er logget ind på nabo.se

• Du kan også kontakte vores Boligservice på 010 – 288 00 27 (+46 10 288 00 27), mandag – fredag 9.00-12.00

• Hvis du ikke har mulighed for at logge ind på nabo.se, kan du sende en e-mail til boende@nabo.se Indtast din forenings navn og gerne dit kundenummer, når du kontakter. For feedback bedes du angive din e-mail-adresse og telefonnummer, så vi nemt kan kontakte dig.

Indbrud

Der har været indbrud i en garage i weekenden, og Onsdag nat i en bil , så vi opfordrer til man ikke har personlige ejendele stående i Garagerne, og husker at tømme bilen før tyven gør det!

og Husk at være synlige når i er her, gå en tur rundt, tag omveje ned med jeres affald, og møder i nogen i ikke kender så sig hej så de ved i har set dem.

Parkering

vi skal henstille til at man kun parkerer på parkeringspladserne, vejene i feriebyen er brand og ambulanceveje, derfor skal der ALTID være fri passage igennem , så kør op læs ind med det samme og flyt bilen til parkeringspladsen.

Affald skal håndteres korrekt

Alt affald skal håndteres korrekt, og må ikke henstilles nogen steder. og der må IKKE henstilles affald ved siden af containeren som her , det er uacceptabelt. husk at jeres lejere også skal have koden så sørg for den er tilgængelig.

Ændringer i bestyrelsen, samt anden info

9 September 2023

INFO FRA BESTYRELSEN.

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 30. August 2023 omstruktureret posterne i bestyrelsen:

FORMAND: STEEN CLAUSEN

NÆSTFORMAND: MADS GUNDERSEN

KASSERER: JAN HANSEN

BESTYRELSESMEDLEMMER: KNUD ANDERSEN OG KELD STARNOV.

Et flertal af bestyrelsen har set sig nødsaget til at lave denne omstrukturering, da vi er enige om at det er vigtigt at tilsidesætte egne og venners interesser, men skal arbejde for fællesskabet, overholde generalforsamlingsbeslutninger, vedtægter, Svensk lovgivning m.m.

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt når det omhandler personsager, og derfor må ovennævnte stå for troende, at et flertal af bestyrelsen har taget dette skridt til foreningens bedste.

SUK fra bestyrelsen:

Vi har set at der er manglende opbakning til arbejdsweekenderne igennem de sidste par år.

Dette kan skyldes flere ting: Vores gennemsnitsalder er i den høje ende, arrangement er til anden side, manglende lyst til at være social, gentagende ufred i mellem bostadsrättshavere og ufred på generalforsamlingerne.

Andelstanken: At kunne købe billige boliger til fornuftige priser, og dermed et fællesskab med demokratiske tankegang og billige månedlige fællesudgifter.

For at holde fællesudgifterne på et fornuftigt leje, forudsætter det at man deltager i fællesskabet med de evner og formåen man har, da der altid er mange opgaver som vi selv kan lave, i stedet at købe hjælp udefra og derfor risikerer forhøjelse af fællesudgifterne.

Vi har “ IKKE “ storskrald og derfor skal andelshaveren selv sørge for at bortskaffe deres egne ting. Dette gøres ved at køre til “ ÅTERVINNINGSCENTRALEN “, som findes uden for byen.

Har åben alle dage på nær søndag.

Som tidligere informeret er vores nuværende administrator opsagt og vi overgår til ny administrator den 1. januar 2024. Mere info senere.

3 fra bestyrelsen har besøgt den nye administrator, og har allerede gjort brug af deres juridiske afdeling.

På vegne af

Formand i Hylteferieby

Administrator opsagt

23 Juni 2023

Vi har opsagt vores administrator Ludvig og Co med udgangen af 2023

der vi komme mere info om ovregangen og navn på den nye administrator senere på året.

Nyhedsbrev

23 juni 2023

BRF Hylte Ferieby Ljunggatan 2-10      

 314 32 Hyltebruk

Hilsen fra bestyrelsenVi er nu kommet godt ind i sommeren.  Så den nye bestyrelse ønsker alle andelshavere en god ferie og nogle gode stunder her i Hylte ferieby.    
Nye andelshavere Siden sidste nyhedsbrev er der blevet solgt 9 lejligheder, og vi siger velkommen til:  
Dagmara Brusitowich, Lejlighed 3  
Thomas Kofoed Larsen, Lejlighed 8  
Peter Thorslund, Lejlighed 11  
Yunus Kurtaran, Lejlighed 13  
Weidong He-Gjerløff, Lejlighed 22  
Steen Erik Rasmussen, Lejlighed 37  
Jimmi Larsen, Lejlighed 46  
Nina Frederiksen, Lejlighed 50  
Steen Klausen og Ellen Johansson, Lejlighed 58      
Opfordring til at tegne  Hemförsäkring, bostadsrätt  Vi har desværre på det sidste haft nogle uheldige eksempler på vandskader, i vores bygninger, da især vores faldstammer er meget medtagne. Vores forsikring hos Trygg-Hansa dækker kun skader på selve bygningen. De skader der opstår på indboet, i de berørte lejligheder, skal dækkes at en indboforsikring (Bostadsrätts försäkring). Vi kan ikke opfordre nok, til at alle andelshavere tegner en sådan forsikring, så man er dækket i tilfælde af uheld.  Vores erfaring er, at sådan en forsikring kan tegnes fra ca 800sek pr. år for en 1-værelses lejlighed.    
Opfordring til at hjælpe til med at veligeholde vores træværk          
Rabat på maling    
Vores træværk mangler mange steder maling, selv om der på vores arbejdsweekender bliver gjort et stort arbejde med at vedligeholde det. Så her er en opfordring til at alle dem, der har lyst til at svinge penslen, beder en fra bestyrelsen, om at få udleveret noget rødt maling og så går i gang.    

Rabat på maling til eget brug.   Vi har lavet en aftale med en ny farvehandel, der ligger lige ved siden af vores administrator.  KJ:s Färg & Verktyg. Landerydsvägen 1 i Hyltebruk. De giver ca 10% rabat, hvis I siger at I kommer fra Hylte ferieby.        
Din Bostadsrättera  I har måske lagt mærke til, at vi har omdelt bladet Din Bosttadsrätt i jeres postkasser.   Bestyrelsen har tegnet et prøveabonnement på medlemskab af foreningen, for at se om det kan betale sig for os. Da man kan få hjælp i forskellige spørgsmål der drejer sig om bostadsrättsforeninger.  Det er gratis i år og der følger medlemsbladet med    
Ny gartner og gartnerudvalgVi siger velkommen til vores nye Gartner Kent Rubensson som vi har valgt, da han er både bedre og billigere end den tidligere. Vi har også oprettet et gartnerudvalg som vil stå for kontakten til ham. Så hvis I har nogle Ideer er det bedst at tale med en fra gartnerudvalget der så bedre kan kordinere det til gartneren.
Udvalget består af:  
Knud Andersen Tlf: 0046(0)738076218       
Tommy Trans  Tlf: 0045 20912752   
Mads Gundersen Tlf: 0045 40111171  
Eller på mail: hjemmesiden@hylteferieby.dk  
Der er mange flere oplysninger på vores hjemmeside: Hylte ferieby.dk                                 
Fælleshuset godkendelse af brandmyndighederne      Brandmyndighederne har været på besøg og har godkendt vores fælleshus til 30 personer. Så det er vi er nødt til at tage højde, ved planlægning af kommende arrangementer, der involverer huset.    
Kommende arrangementer i 2023/ 2024  Bestyrelsen har planlagt følgende arrangementer. Efterårs arbejdes weekend 23-24 september 2023. Forårs arbejdes weekend 20-21 april 2024. Ordinær generalforsamling lørdag den 25 maj 2024.   

Haveudvalg

11 juni 2023

Der er kommet et haveudvalg, bestående af Mads Gundersen, Knud Andersen og Tommy Trans , og de har fået deres egen side her på hjemmesiden hvor de vil komme med nyheder, så sknd dig ind og se …

Haveudvalget

Referaterne er lagt op

9 juni 2023

Referaterne og regnskaber fra generalforsamling 2023 er nu lagt op under Vedtægter og Gf

NY MAILADRESSE

9-6-2023

Vi har nu taget den nye mailadresse i brug som er info@hylteferieby.dk

Ladestandere

13-2-2023

Ladestanderne er nu i drift begge 2

app til at lade med kan hentes i Apple app store eller google play , eller eon ladebrik kan benyttes

NYHEDSBREV

BRF Hylte Ferieby
Ljunggatan 2-10
314 33 Hyltebruk

December 2022

Hilsen fra bestyrelsen:

Dette bliver en vinter og god jul hilsen.
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i juni afholdt
møder på Zoom og Meet, dette for at minimere vores
kørselsudgifter, men også vores brug af tid, der spares
meget på køretiden.


Nye Andelshavere :

Vi kan sige god dag til:
Klaus Storbank
Thomas Larsen
Dagmara
Peter Thorslund
Helen F S Christiansen
Katja S Rasmussen


Hjemmesiden:

Der er under ”Bestyrelsen” oprettet 2 underpunkter:

Sidste nyt fra bestyrelsen: Her vil man kunne finde
nyhedsbrevene og hvad som ellers der af er nye tiltag

Referater fra bestyrelsesmøde: som fremadrettet
vil indeholde, referat fra bestyrelsesmøder, disse
vil være ”renset” for personsager

Salg af lejlighed:

Kontakt Tommy de kan sætte den på
hjemmesiden.

Vores naboer:

De ukrainske flygtninge er fraflyttet og nye beboer er tilkommet.


Stort og småt:

El-laderene er nu opsat på væggen ved fælleshuset på
den store parkering, det koster 5,00 kr pr kWh, det håber vi fremadrettet er nok til at dække udgifterne med
laderne, ellers må vi sætte beløbet op, så det ikke ligger
foreningen til last. Jeg ved ikke hvordan man lader, men
det tænke jeg, at jer som har behovet er helt inde i.(det sker med Eon’s app)


For så vidt angår etableringen af fiber fra IP-Only, er der sket det, at de har hævet prisen på etablering til 200.000 fra de 50.000, som blev vedtaget på generalforsamlingen, dette gør at projektet er sat på pause, og vi forsøger at finde en løsning, der er til glæde for alle.

Der er dog den hage ved det, at vores nuværende tv-pakke er
opsagt pr. 31/12-22, så efter den dato vil der ikke længere være tv signal fra satellitten, vi håber, at vores antenne på taget stadig fungere, så tvét ikke bliver helt
”dødt”. De sidst udsendte adviser er således uden opkrævning af TV-Pakken.


Vi oplever et forholdsvis stort forbrug af vand i enkelte
blokke, vi beder jer i den forbindelse efterse jeres toiletter samt vandhaner, måske er der nogle der drypper/løber, det er en stor post på budgettet.
Vi har netop udsendt varsling omkring forhøjelse af boligafgiften, denne forhøjelse er som skrevet på 12 %, vi håber, at dette er nok, så vi ikke behøver at komme med yderligere stigninger, men det fordre, at vi alle tænker os om og spare, hvor vi kan, på vores fælles udgifter.


I disse dage er vi ved at ændre vores gartner kontrakt med en ny udbyder, dette gøres også med det for øje, at vi kan spare på disse udgifter.


Det opleves, at flere af dørene i de forskellige kældre ikke er lukket ud til opgangen, dette må i gerne huske, da det jo er branddøre og nogle lukker ikke selv, da det er gamle og slidte dørpumper.
Hoveddøren har også flere steder nogle slappe pumper, så de lukker heller ikke selv i den kolde tid, så husk også at lukke dem, så vi ikke får ubudne gæster, her tænkes både på de 2 benede og de 4 benede.


Bestyrelsen har besluttet at sætte ind overfor den udlejning der foregår af udlejning uden forudgående ansøgning og godkendelse heraf. De implicerede vil blive kontaktet.

Kælderrum:

Formanden er blevet bekendt med, at der er flere
bostadsretshavere, der ud over det til lejligheden hørende kælderrum også disponere over større rum, hvor der er mulighed for tilkobling til elstik, så man der kan have fryser/køleskab eller andre energislugere sat til, dette
mener jeg og andre fra bestyrelsen ikke er ok, især ikke som tiderne og priserne er for el, hvorfor vi venligst beder jer kontakte ut. for at leje disse på legal vis, bestyrelsen har drøftet dette og der var bred enighed om at,
et ekstra kælderrum kunne man sagtens have, det koster blot det samme som en garage. Der hvor bestyrelsen er vidende omkring det, har man fået eller vil i den nærmeste fremtid modtage brev herom, dette gøres for, at der ikke skal være uligheder mellem andelshaverne.


Affald:

Dette punkt er uheldigvis stadig aktuelt 😉
Koden er 1433. denne bedes i ligeledes give til eventuelle lejere, da vi gentagne gange har oplevet, at affald står ved siden af containeren, hvis vi alle husker på dette, vil vi ikke invitere ubudne gæster til at komme til vores container.


Arbejdsweekend:

Vi afholdte en arbejdsweekend i begyndelsen af oktober, denne lå noget sent, og måske derfor var deltagelsen noget sparsom, men vi fik da ordnet nogle ting, og havde en hyggelig aften efterfølgende.
Der søges stadig 1 eller 2 som i fremtiden har lyst til at stå for forplejningen.

se også her på hjemmesiden et referat fra arbejdsweekenden.


Årets afslutning :

Jeg har hørt, at der som tidligere, vil være hygge og
samvær ved ”den røde café” ved blok 2F, der i disse dage vist bliver pyntet til jul.
Alle ønskes en god jul et godt nytår

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Varsling

Brf. Hylte Ferieby
v/formand Gitte V. Larsen


Den 18. december 2022


Til alle bostadsrättshavere:


Boligafgiften forhøjes pr. 1.april 2023
Med den stigende inflation, stigende rente og generelle prisøgninger i samfundet,
er det desværre nødvendigt at forhøje vores boligafgift med 12 %, vi i bestyrelsen håber, at denne prisstigning er nok til at holde vores forening fra et underskud i 2023.
Som eksempel kan nævnes, at renten er steget med ca. 3 % og der forventes
yderligere rentestigninger, vores affald stiger med 11 %, vandet med 6 %, el
ved alle, at det er stigende, og vores fjernvarme har vi ikke fået den eksakte
stigning på endnu, men det forventes at være i samme kategori som vandet.
Vores administrator har foreslået denne forhøjelse på de 12 %, efter de har udarbejdet budget for 2023.
lejlighedstype afgift i dag afgift fra 1.april 2023
1.værelses 1.619 til skr 1.814 skr
2 værelses 2.133 til skr 2.389 skr
3 værelses 2.725 til skr. 3.052 skr
Boligafgiften omfatter månedsafgift samt varme og vandforbrug.
Garagelejen (selvstændigt lejemål) stiger ligeledes med 12 %, så garagelejen
fremadrettet vil være 84,00 skr. pr måned.
De nye afgifter vil fremgå af de adviser, som Ludvig & Co udsender i april måned
2023.
Hvis man betaler via autogiro, er det vigtigt, at der på bankkontoen er dækning
for det nye beløb d. 31/3 2023 – ellers bliver betalingen afvist.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Gitte V. Larsen

Dette website benytter Cookies, ved at godkende dette, accepterer du vor privatlivspolitik, og accepterer vore GDPR regler   Privatlivspolitik / GDPR